VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony
Obvodný úrad v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-7876

Obchodné meno:Jozef Gregor EKO TRANS
IČO:34677178
Miesto podnikania:90201 Pezinok, Bernoláková 56

Predmety podnikania

1. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4. 2. 1999
 
2. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4. 2. 1999
 
3. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 4. 2. 1999
 
4. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - preprava odpadov za účelom likvidácie skladovaním /s výnimkou nebezpečného odpadu/
Deň vzniku oprávnenia: 29. 5. 1997
 
5. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 20. 1. 1997
 
6. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 9. 1. 2006
 
Dátum výpisu: 3. 2. 2009